پیامبراسلام(ص):از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش رااز خداميخواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد.نهج الفصاحه ص 161،ح 35)

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی | مرکز تحقیقاتی آموزشی جوادالائمه علیه السلام

امروز: سه شنبه, 30 مرداد 1397

روش برخورد با مخالفان از دیدگاه قرآن کریم

« و لاتستوی الحسنة و لاالسیئة ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم »
( نیکی با بدی یکسان نیست، (بدی دیگران را) با شیوه ی بهتر(که نیکی است) دفع کن، که این هنگام آن کس که میان تو و او دشمنی است همچون دوستی نزدیک و صمیمی است و عداوتش نسبت به تو تمام می شود. فصلت/۳۴٫
مخالفان به چند دسته تقسیم می شوند که باید با هرکدام به نحوی عمل کرد:
گاهی افرادی به خاطر جهل و نادانی در برابر حقّ قرار می گیرند و دشمنی می کنند که این آیه دستور محبت و برخورد احسن می دهد. در آیات دیگر نیز در این باره آمده است.
۱- و هنگامی که نادانان ایشان را به (سخنی ناروا) مخاطب سازند، سخنی مسالمت آمیز یا سلام گویند: « و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما »[۱]
۲- و چون بر بیهوده و ناپسند بگذرند، با بزرگواری بگذرند. ( و اذا مروا باللغو مروا کراما )[۲]
گاهی مخالفت افراد بر اساس شک و تردید است که باید با آنان از طریق استدلال و برطرف کردن شبهات برخورد کرد.
شک در مورد خداوند « افی الله شک »[۳]
شک و تردید در مورد قیامت و رستاخیز. « ان کنتم فی ریب من البعث »[۴]
تردید در مورد نزول وحی و کتب آسمانی بر پیامبر. « ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا »[۵]


گاهی مخالفت بر اساس حسادت است که باید با اغماض برخورد کرد.
برادران یوسف اعتراف به حسادت و خطای خود کردند؛ که با وعده آمرزش حضرت یوسف روبرو شدند. ( انا کنا لخاطئین … لاتثریب علیکم الیوم »[۶]
هابیل، در مقابل حسادت برادرش قابیل گفت: اگر تو قصد کشتن من را داری، من (هرگز) دست به چنین کاری نمی زنم. « لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک »[۷]
گاهی مخالفت به خاطر حفظ و موقعیت و رفاه و کامیابی های مادی است. در این موارد اتمام حجّت کافی است و آیات (ذرهم)[۸] (آنان را به حال خود واگذار) و (اعرض عنهم)[۹] (از آنان رویگردان و دوری کن) مطرح است.
گاهی مخالفت، در قالب کارشکنی و هجو و تضعیف ایمان مردم است که برخورد شدید با آنان و قطع رابطه و
دستگیری و گاهی اعدام مشخص می کند: (و اغلظ علیهم)[۱۰] با سختی و شدت با کفار برخورد کن.
و چون بشنوید که به آیات خدا کفر می ورزند و آنان را به مسخره می گیره، نباید با آنان بنشینید تا به گفتاری دیگر بپردازند.[۱۱]
« لاتتخذوا الیهود و النصاری اولیاء »[۱۲] یهود و نصاری را دوست و سرپرست خود نسازید.
« اخذوا و قتلوا تقتیلا »[۱۳] کفار را بگیرید و به شدت به قتل رسانید.

گاهی دشمنی آنان با دست بردن به اسلحه و مبارزه ی مسلحانه است که قرآن می فرماید: ( فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم )[۱۴] همان گونه آنان بر شما تعدی کردند باید با آنان مقابله به مثل کنید.[۱۵]

۱- فرقان/۶۳

۲- فرقان/۷۲

۳- ابراهیم/۱۰

۴- حج/۵

۵- بقره/۲۳

۶- یوسف/۹۱-۹۲

۷- مائده/۲۸

۸- انعام/۹۱، حجر/۳

۹- مائده/۴۳

۱۰- توبه/۷۳

۱۱- نساء/۱۴۰

۱۲- مائده/۵۱

۱۳- احزاب/۶۱

۱۴- بقره/۱۹۶

۱۵- دقایقی با قرآن، محسن قرائتی، ص ۱۸۸-۱۹۰

تماس سریع

تصاویر

93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15