پیامبراسلام(ص):از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش رااز خداميخواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد.نهج الفصاحه ص 161،ح 35)

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی | مرکز تحقیقاتی آموزشی جوادالائمه علیه السلام

امروز: سه شنبه, 30 مرداد 1397

تكامل عملي

كتاب«تكامل عملي» نوشته آيت الله احدي است كه بمنظور قرار دادن انسان در سير تكاملي اش تدوين شده، بوسيله مركز تحقيقاتي جواد الأئمه عليه السلام در اختيار علاقمندان حكمت و معرفت قرار گرفته است.
انسان دارای دو بُعد است: 1. بُعد انسانی؛ 2. بُعد حیوانی.
بشر در بُعد انسانی نیازمند ارادة قوی و بالایی است، برخلاف جنبة حیوانی انسان كه نیازمند به چنین اراده-ای نیست. چون بُعد مادي انسان منشأ طبيعت و تمايلات حيوانى اوست و بُعد الهى او منشأ فطرت و تمايلات فوق حيوانى می¬باشد. همين بُعد است كه به انسان مقامى مىدهد كه فرشتگان به خاطر آن مقام مأمور به سجده بر انسان شدهاند، همان طور كه خداوند در جريان تكميل آخرين مرحله از مراحل وجودى انسان فرمود: «وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي‏ فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ».
در این نوشتار سعی شد که در نُه فصل، راههای تکامل از منظر وحی نبوی و حکمت علوی، و نور امامی ارائه شود. و در طول تاریخ عده ای به آن عمل کردند و سالک کوی او شدند و جزو راست قامتان تاریخ گشته اند.
اندیشه تکامل فطری است.فطرت هرکسی کمال جو است. و آدمی برای رسیدن به آن در تکاپوی زیادی می افتد.از دیدگاه اسلام، بشر در بعد تکاملی نامحدود است چون دارای هدف نامحدود است

500000تومان
تعداد:

فهرست اين كتاب:


.
 فصل اول: دو نکته تکامل عملی از دیدگاه روانشناسان
فصل دوم: هدف نامحدود و راه رسیدن  به آن
فصل سوم: مشکل اساسی تکامل عملی
فصل چهارم: دومین مشکل تکامل عملی
فصل پنجم: نقش هدایت در تکامل
فصل ششم: تضادّ كمال با گناه و كفر
فصل هفتم : تکامل، امانتی الهی
فصل هشتم: اموری پیرامون بحث تکامل.

تماس سریع

تصاویر

93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15