پیامبراسلام(ص):از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش رااز خداميخواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد.نهج الفصاحه ص 161،ح 35)

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی | مرکز تحقیقاتی آموزشی جوادالائمه علیه السلام

امروز: سه شنبه, 30 مرداد 1397

علت آفرینش جن ها

سوال:چرا خدا جن ها را آفرید تا مردم را اذیّت کنند؟
جواب: چه کسی گفته که جن ها مردم را اذیّت می کنند؟ جن ها چه کار به کار ما آدم ها دارند؟
چرا ما آدم ها فکر می کنیم جن ها مردم آزار هستند؟ جن ها کاری به کار ما آدم ها ندارند. آن ها دنبال برنامه زندگی خودشان هستند. من سال ها زندگی می کنم و در این مدت حتّی یک بار جن مرا اذیّت نکرده است. ومزاحمتی برایم نداشته اند گاهی باد، در اتاق را حرکت می دهد و ما می گوییم جن آمد. یا گربه ای، توی حیاط خانه سرو صدا می کند و خیال می کنیم جن آمده است، در حالی که چنین نیست.
قرآن کریم، وجود جن را قبول دارد و در چندین آیه، از آن سخن گفته است و حتّی یک سوره نیز به نام « جن »
در قرآن هست؛ امّا اصلاً حرف های بی پایه و اساس برخی که می گویند جن ها موجوداتی موذی و ترسناک اند
نمی پذیرد. اگر خودت فکر کنیم می بینیم آیا این همه آدم کشی ها و خلاف کاری ها، کار جن هاست یا انسان ها
این همه جنایت ها و آدم کشی ها کار جن هاست یا آدم های جنایت کار، آری خدا موجودات زیادی را آفریده که بر سر سفره رحمت و لطف او نشسته اند و از نعمت های پروردگار استفاده می کنند. خدای مهربان ماهی ها، پرنده ها ، چرنده ها، جزنده ها و صدها نوع دیگر از موجودات را خلق کرده که هر کدام درجایی زندگی      می کنند. از این نظر، جن ها هم مثل: بقیه موجوداتند. اگر دیده ای که بعضی ها جن ها را بد و ترسناک معرفی می کنند، بدان که هیچکدام از آن ها جن ندیده اند. این طور حرف ها از روی نا آگاهی زده می شود. فکرت را به این چیزها مشغول نکنیم.


تماس سریع

تصاویر

93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15