پیامبراسلام(ص):از دنيا بپرهيزيد، قسم به آن كس كه جان من در كف اوست كه دنيا ازهاروت و ماروت ساحرتر است(نهج الفصاحه ص 163 ، ح 44 )

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی | مرکز تحقیقاتی آموزشی جوادالائمه علیه السلام

امروز: چهارشنبه, 31 مرداد 1397

پرسش و پاسخ

انتخاب مرجع تقلید اعلم


سوال:
لطفا توضیحاتی در این خصوص محبت گردد و خدمت حقیر عارض باشین که با توجه به اینکه در زمان حال حاضر پیدا کردن مرجع جامع الشرایط اعلم تقریبا ممکن نیست، با توجه به این قضیه از نگاه شارع مقدس تقلید از مرجع جامع الشرایط اعلم واجب است یا خیر؟ انسان مخیر است که از هر کدام از مراجع جامع الشرایطی که دوست دارد  می تواند جهت اداء فرائض دینی و واجبات شرعیه اش از آن مرجع جامع الشرایط دلخواه اش رجوع و تقلید نماید؟

 


جواب:
در صورت تساوی احتمالات، تخییر جاری است. اگر چه می تواند به فتوایی که با احتیاط موافقت دارد اخذ کند ولی اگر احتمال می دهد به دلایلی که خدایش می داند اینکه فلانی از برخی جنبه ها اعلم از فلانی است. می تواند یقین کند. مثل اینکه از نظر اجتماعی و بینش سیاسی و فهم مسائل اجتماعی احتمال می دهد قویتر از فلانی باشد. باید تعیین کند این مساله ذیل مساله 21 عروة الوثقی کتاب الاجتهاد و التقلید بحث شد و می توانید از طریق سایت، به تبیین بحث از سوی حقیر با ادله مطالعه بفرمایید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیت الله احدی (موقق باشی)

تماس سریع

تصاویر

93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15