پیامبراسلام(ص):از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش رااز خداميخواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد.نهج الفصاحه ص 161،ح 35)

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی | مرکز تحقیقاتی آموزشی جوادالائمه علیه السلام

امروز: سه شنبه, 30 مرداد 1397

منظور امام از استرجاع

سوال:
مقصود امام حسین علیه السلام از گفتن استرجاع(إنا لله و إنا الیه راجعون) چه بود؟ چرا امام حسین علیه السلام فرمودند با حاکمیت یزید دیگر باید فاتحه اسلام را خواند؟
پاسخ:
خطری که امام علیه السلام از آن یاد کردند خطر ارتجاع است.


1. این خطر از تمام مخاطراتی که در آن روز، جامعه مسلمانان را تهدید می کرد، مهم تر و شکننده تر بود.
2. زور و سر نیزه بنی امیه نقشه های وسیع آنها را درست کردن مبانی دینی جامعه و الغای نظامات اسلامی و تحقیر شعایر دینی جامعه و الغای نظامات اسلامی و تحقیر شعایر دینی اجرا کرد.
3. جهان اسلام مثل مکه و مدینه و کوفه و بصره در سکوت مرگبار و خفقان شدید فرو رفته بود.
4. شدت ستمگری فرماندارانی مثل زیاد، شمر، مغیره و بی باک آنها را از کشتن انسانهای بی گناه ضرب و شکنجه و هتک حرمت مسلمانان، جامعه را مرعوب و مایوس ساخته بود.
5. علائلی می گوید: «در نزد متفکران اسلامی ثابت است که بنی امیه، جرثومه فساد بودن و تجدید زندگی عصر جاهلیت با تمام مراسم و رنگهایش، جزء طبیعت آنها بود).  1
6. سبط ابن جوزی میگوید: «جدم در کتاب تبصره گفته است: همانا  حسین سوی آن قم رفت برای اینکه دید شریعت محو شده است. پس در استوار ساختن پایه های آن کوشش کرد» 2
7. امام باید احساسات دینی مردم را بر ضد آنها بیدار سازد تا در مخالفت یا آنها سرسختی نشان داده و نسبت به کارها و برنامه هایی که مطرح میکنند بد بین باشند و آنها را خائن و دشمن اسلام بشناسند.
نتیجه: پس او در راه خدا شهید شد و کشته گانش به لعنت خدا و تمام ملائکه و مردم گرفتار شدند و او بر بزرگترین درجات در نزد خدایش نائل آمد. 3
والسلام
نویسنده: سعید شریــف دینی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع و مآخذ:

1. سموالمعنی صفحه28
2. تذکره الخواص ص283
3. مجله العدل شماره 9 سال 2 صفحه 6
پرسشها و پاسخهای برگزیده ویژه محرم صفحه107و108و109تماس سریع

تصاویر

93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15