پیامبراسلام(ص):از دنيا بپرهيزيد، قسم به آن كس كه جان من در كف اوست كه دنيا ازهاروت و ماروت ساحرتر است(نهج الفصاحه ص 163 ، ح 44 )

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی | مرکز تحقیقاتی آموزشی جوادالائمه علیه السلام

امروز: چهارشنبه, 31 مرداد 1397

حسنین علیهماالسلام فرزندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

حجاج بن یوسف ثقفی ( استاندار خونخوار عبدالملک در کوفه ) بوده و با شیعیان و یاران امیرالمؤمنین علی علیه السلام دشمنی بسیار داشت و حتی ظنّ شیعه و طرفدار علی علیه السلام  بوده در مورد یک نفر کافی بود که حجاج او را به قتل برساند. « عامر شعبی » می گوید: شبی حجاج مرا طلبید، هراسان شدم، برخاسته و نزدش رفتم، ناگهان در کنار مسند او سفره ای چرمین دیدم پهن شده ( رسم بود که افراد را روی آن می کشتند ) و شمشیر تیزی در کنار آن بود سلام کردم جواب سلام مرا داد و گفت:
« نترس به تو امشب تا فردا ظهر امان دادم » و مرا در کنار خود نشاند، سپس به یکی از دژخیمانش اشاره کرد، او رفت و مردی را که با طناب و زنجیر بسته بودند، آورد و در برابر حجاج نشانید، آنگاه حجاج به من رو کرد و گفت: « این شیخ ( سعید بن جبیر ) می گوید: حسن و حسین ( دو پسر پیامبر صلی الله علیه و آله هستند. باید از قرآن در این باره دلیل بیاورد و گرنه هم اکنون ( با این شمشیر روی این چرم ) سرت را از بدنش جدا می سازم »
گفتم: لازم است که او را از زنجیر و بند آزاد سازید که اگر دلیل از قرآن آورد آزاد شود و گرنه با این شمشیر نمی توان که زنجیر را قطع کرد. خواه و ناخواه باید این زنجیرها را از بدنش جدا کرد و آنگاه او را کشت، حجاج دستور داد بند و زنجیر را از بدنش او جدا کردند. خوب به او نگاه کردم، ناگهان دیدم « سعید بن جبیر » مفسر قرآن و یار و شاگرد خاص امام سجاد علیه السلام است، اندوهگین شدم و با خود گفتم: چگونه می توان در مورد اینکه حسن و حسین علیهما السلام پسران پیامبر صلی الله علیه و آله هستند استدلال کرد؟

ناگهان صدای حجاج بلند شد که به سعید می گفت: « دلیل خود را از قرآن در مورد اینکه حسن و حسین پسران پیامبر صلی الله علیه و آله هستند چنانکه ادعا می کنی بیاور، و گرنه گردنت را می زنم » سعید گفت: « به من مهلت بده » حجاج چند لحظه سکوت کرد و دگربار گفت: « دلیل خود را بیاور! »
سعید گفت: « اندکی مهلت بده » حجاج پس از لحظاتی، برای سومین بار گفت: « به تو می گویم، دلیل خود را از قرآن بیاور که چگونه می توان گفت حسن و حسین دو فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله هستند؟ » سعید اندکی فکر کرد و سپس گفت: « و اسحاق و یعقوب را به او ( ابراهیم ) بخشیدیم و هر کدام را هدایت کردیم و نوح را نیز قبلاً هدایت کرده ایم و از فرزندان او ( ابراهیم ) داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و هارون را ( هدایت کردم ) واین چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم و ( همچنین ) زکریا و یحیی و عیسی و الیاس، هر کدام از صالحان بودند ».[۱]

پس از خواندن این آیات؛ سعید پرسید: نام عیسی دراین آیه به چه عنوان آمده است؟!

حجاج گفت: به عنوان اینکه از ذریه ( فرزندان ) ابراهیم است.

سعید گفت: با اینکه عیسی پدر نداشت در عین حال به عنوان ذرّیه ( فرزند ) ابراهیم علیه السلام به شمار آمده

است، زیرا عیسی فرزند مریم دختر ابراهیم بود، و عیسی به عنوان فرزند ابراهیم خوانده شده بنابراین بطریق اَولی، می توان گفت: حسن و حسین دو پسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هستند زیرا مادرشان دختر بدون واسطه ی پیامبر صلی الله علیه و آله است.

حجاج از این استدلال دقیق و محکم قانع شد، دستور داد ده هزار دینار به سعید بن جبیر دادند و او را آزاد ساخت.

شعبی می گوید: وقتی صبح شد؛ با خود گفتم شایسته است نزد این ( شیخ ) بروم و از محضرش معانی قرآن را بیاموزم. به سراغ او رفتم و او را در مسجد یافتم در حالی که دینارها را در کنارش تقسیم کرده و آنها را به فقراء صدقه می داد. مرا که دید فرمود: « اینها همه به برکت حسن و حسین علیهما السلام است، اگر در یک مورد اندوهگین می شویم، هزار بار خشنود می گردیم و از همه بالاتر خدا و رسولش خشنود می شوند. »[۲]

۱- « وهبنا له اسحاق و یعقوب کلاً هدینا و نوحاً هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذلک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین ». ( سوره انعام/آیه ۸۴ و ۸۵ )

۲- شرح نهج البلاغه، خویی، ج۱۳، ص۱۰۴- ناگفته نماند که سرانجام حجاج، طاقت نیاورد که سعید بن جبیر، آزاد باشد، دستور داد او را دستگیر کردند و سر از بدن مبارکش جدا نمود.

تماس سریع

تصاویر

93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15