پیامبراسلام(ص):از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش رااز خداميخواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد.نهج الفصاحه ص 161،ح 35)

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی

دفتر آیت الله احدی | مرکز تحقیقاتی آموزشی جوادالائمه علیه السلام

امروز: سه شنبه, 30 مرداد 1397

یگانگی خدا

(دلایل یگانگی خداوند)
1- دوگانگی مستلزم ترکیب است:
هر گاه فرض كنیم كه برای خدای جهان، همتا و نظیری وجود دارد، لازمه‌اش این است كه خدای جهان و همتای او هر یك از دو جزء مركب باشند و تركیب شدن از دو جزء مستلزم نیاز و احتیاج است و احتیاج با خداوندگاری سازگار نیست.


لازمه تعدد و دو بودن این است که در یك جهت یا جهاتی با هم مشترك و در جهت یا جهات دیگر با هم اختلاف داشته باشند و به عبارت دیگر، اگر دوگانگي دو موجود درست باشد باید از یك جهت یا جهاتی شبیه هم و از جهت یا جهاتي از هم متمایز باشند وگرنه دو گانگي آن دو، بي حقیقت خواهد بود و یكي بیش نخواهد بود.
بنابراین اگر جهان دو خدا داشته باشد ناچار باید هر كدام داراي خصوصیتي باشد كه دیگري آن را نداشته باشد
تا این خصوصیت موجب امتیاز آن ها از یكدیگر گردد و در این صورت هر كدام از آن دو خدا مركب از دو جزء خواهد بود؛ یك جزء مشترك که در هر دو موجود است و یك جزء غیر مشترك.
تا اینجا روشن گردید که پس نتیجه دوگانگي این است که هر یك از دو خداوند از دو جزء مركب گردند و معلوم است که هر موجود مركبي به اجزاي خود نیازمند است.
2- هماهنگی و پیوستگی اجزاء جهان:
دلیل دیگر برای یگانگی خداوند همان نتایجی است که از علوم طبیعی به دست می آید و همگی ما را به یگانگی آفریدگار جهان رهبری می کند.
جهان آفرینش که خود بزرگ ترین كتاب تكوین است و هیچ یك از افراد بشر، قادر به شمردن صفحات آن نیستند تمام صفحات و سطور آن، یك نوع نظم معین و پیوستگي و هماهنگی خاص مشاهده كرده است.
 تمام دانشمندان جهان از ستاره شناس، اتم شناس، فیزیك دان، شیمي دان، حیوان شناس و گیاه شناس، پیوستگي و هماهنگی تمام اجزاي جهان را تصدیق كرده و همگی گفته اند که نظم واحد و تدبیر یگانه ای براین جهان حكومت مي كند و نظامي که بر منظومه ی شمسي ما حاكم است، بدون كم و زیاد، بر یك اتم هم حکم فرماست.
هشام بن حکم از امام صادق ع برای یگانگی خدا دلیلی می خواهد، آن حضرت می فرماید: «اتِّصالُ التدبیر و تمام الصُنع»
به هم پیوستگي و دوام نظام هستي و تمامیت آفرینش گواه بر یگانگي اوست.
3- اگر خدای دیگری بود آثار وجود او نمایان می شد:
سومین برهانی که دانشمندان برای یگانگی خدا بیان کرده اند برهانی است که اساس آن را امیرالمؤمنان (ع) در نامه ای که به فرزند خود امام حسن ع نوشته پی ریزی کرده است. علی ع می فرماید: « وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَأَتَتْكَ رُسُلُهُ، وَ لَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَ سُلْطَانِهِ، وَ لَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَ صِفَاتِهِ، وَ لكِنَّهُ إِلهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ. لاَيُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ، وَ لاَ يَزُولُ أَبَداً. پسرم! اگر خدا شریکی داشت، پیامبرانی او نیز به سوی تو می آمدند، و آثار قدرتش را می دیدی، و کردار و صفاتش را می شناختی، ولی خدا، خدایی است یگانه، همانگونه که خود توصیف کرد، هیچ کس در مملکت داری او نزاعی ندارد، نابودشدنی نیست، و همواره بوده است.»
در این جمله کوتاه امیر مؤمنان (ع) به دو برهان عقلی درباره ی یگانگی خدا اشاره کرده است:
الف) اگر براي خدا شریكي بود آثار قدرت و تسلط او را در جهان مي دیدیم و با افعال و صفات او آشنا مي شدیم؛ یعني اگر جهان، مصنوع دو مدبر بود به طور مسلم باید آثار دو خدا را در جهان مشاهده مي كردیم یعنی در جهان خلقت دو نقشه و تدبیر مي دیدیم در صورتي كه همه ی دانشمندان در پژوهش هاي علمي خود جز از یك تدبیر و یك نقشه گزارش نمي دهند.
ب) اگر براي جهان، خداي دیگري مي بود قطعاً براي هدایت بندگان خود پیامبراني اعزام مي كرد و آنان را از تكالیف و وظایفي که درباره آنان مقرر داشته بود آگاه مي ساخت، در صورتي که هیچ پیامبري از طرف چنین خدایي اعزام نشده است و تمام پیامبران آسماني خود را از سوي خداوند یگانه، مبعوث مي دانند و مي گویند که همه ی وظایف و تكالیف از طرف خداي یگانه است و در نتیجه از خداي دوم اثري نیست.
والسلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده و روزنامه نگار: علی اصغر صرفه جو

تماس سریع

تصاویر

93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15
93/6/15